2022

Rozpoczęcie projektu

Projekt 4DShoreMap (czyli Innowacyjny system wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej) rozpoczął się od spotkania zespołu, podczas którego doszło do podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków.

Celem pierwszego etapu będzie opracowanie modelu laboratoryjnego systemu wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej. W ramach realizacji członkowie mają za zadanie m.in. rozeznanie i analizę dostępnych metod wizualizacji, interpolacji i integracji geodanych (wektorowych, podwodnych i nawodnych).