2023

Publikacja nowego artykułu

W czasopiśmie Remote Sensing wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) został opublikowany kolejny artykuł – „Spatial Visualization Based on Geodata Fusion Using an Autonomous Unmanned Vessel”.

Artykuł przedstawia model koncepcyjny realizowanego projektu. Opisano w nim propozycję wykorzystania różnych sensorów, takich jak sonar, LiDAR, wielowiązkowa echosonda (MBES) i kamera, do zbierania i przetwarzania danych, w celu stworzenia wizualizacji dna akwenu wodnego oraz powierzchniowych obiektów znajdujących się na jego brzegu. Autorzy zaproponowali mechanizm łączenia danych z różnych źródeł, który obejmuje analizę punktów kluczowych, redukcję lub augmentację chmury punktów, dopasowanie danych i tworzenie siatek. Rozwiązanie zostało przetestowane na różnych technikach w symulacjach i w rzeczywistych badaniach terenowych, aby uzyskać najszybsze i najdokładniejsze możliwe wizualizacje. W artykule omawia się znaczenie wizualizacji dla analizowania warunków i zmian w akwenie wodnym.