2023

Publikacja artykułu

W czasopiśmie Sensors wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) w Special Issue Advanced Sensor Applications in Marine Objects Recognition został opublikowany kolejny artykuł – „Comparative Analysis of Selected Geostatistical Methods for Bottom Surface Modeling”.

W artykule tym porównano wybrane metody geostatystyczne wykorzystywane do modelowania dna morskiego. Autorzy dokonali analizy porównawczej pięciu metod: Krigingu, Inverse Distance Weighted (IDW), Radial Basis Function (RBF), Local Polynomial Interpolation (LPI) oraz Regularized Spline with Tension (RST), używając ich do modelowania powierzchni dna na przykładzie Zatoki Gdańskiej. Wyniki analizy pokazały, że najbardziej dokładnymi metodami okazały się Kriging i RST, a IDW i LPI wykazały się najmniejszą dokładnością.