2024

Publikacja artykułu

W czasopiśmie Alexandria Engineering Journal został opublikowany artykuł „Automated shoreline extraction process for unmanned vehicles via U-net with heuristic algorithm”.

Przedstawiono w nim zautomatyzowaną metodę ekstrakcji linii brzegowej z obrazów uzyskanych przez bezzałogowe pojazdy. Wykorzystuje ona zaawansowaną architekturę sieci neuronowej U-net, wspomaganą algorytmem heurystycznym, co pozwala na dokładne i efektywne identyfikowanie linii brzegowej.

Badania obejmowały trening i walidację sieci neuronowej na danych obrazowych, a następnie testowanie systemu w rzeczywistych warunkach terenowych. Wyniki wykazały wysoką precyzję i szybkość systemu, który przewyższył tradycyjne metody. Algorytm heurystyczny dodatkowo zwiększył adaptacyjność systemu do różnych warunków środowiskowych.

Ta zautomatyzowana metoda może znacząco wspomóc monitorowanie i zarządzanie strefami przybrzeżnymi, znajdując zastosowanie w mapowaniu, ocenie erozji brzegowej oraz operacjach ratunkowych i badaniach środowiskowych. Artykuł stanowi istotny krok naprzód w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii autonomicznych w analizie geograficznej i środowiskowej.