2023

Publikacja artykułu

W czasopiśmie Frontiers in Environmental Science został opublikowany artykuł „End-to-end system for monitoring the state of rivers using a drone”.

Zaprezentowano w nim zaawansowany system monitorowania rzek oparty na technologii dronów. Autorzy przedstawiają kompleksowe podejście, które umożliwia skuteczne śledzenie zmian w ekosystemie rzecznym, mające istotne znaczenie dla ochrony środowiska wodnego.

Drony pełnią kluczową rolę w procesie zdalnego zbierania danych, umożliwiając precyzyjne monitorowanie obszarów trudno dostępnych. Wyposażone w zaawansowane czujniki, zbierają informacje dotyczące jakości wody, ilości zanieczyszczeń, temperatury i innych parametrów środowiskowych, co pozwala na stworzenie kompleksowej analizy stanu rzeki.

Wyniki badań prezentowane w artykule mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska, zarządzania zasobami wodnymi i przeciwdziałania zanieczyszczeniom. Technologia opisana w artykule może stanowić cenne narzędzie dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz naukowców zajmujących się badaniami ekologii rzek.