2023

Publikacja artykułu

W czasopiśmie IEEE Access został opublikowany artykuł – „Bilinear pooling with poisoning detection module for automatic side scan sonar data analysis”.

W artykule zaprezentowano innowacyjne podejście do analizy danych sonaru. Autorzy zaproponowali zastosowanie techniki bilinear pooling wraz z modułem detekcji zatrucia zbiorów danych.

Metoda bilinear pooling umożliwia skuteczną agregację cech w obrazach, co pozwala na precyzyjniejszą analizę danych sonaru. Dodatkowo, moduł detekcji zatruć zbioru pozwala na wykrycie niepożądanych modyfikacji danych uczących.

Opisane rozwiązanie może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach badań morskich, takich jak mapowanie dna oceanicznego, badania archeologiczne czy poszukiwanie wraków. Zastosowanie tego podejścia może otworzyć nowe możliwości eksploracyjne i przyczynić się do lepszego zrozumienia podwodnego świata.

Podsumowując, artykuł ten przyczynia się do rozwijania technologii analizy danych sonaru oraz może mieć znaczący wpływ na nasze zdolności w badaniach morskich i eksploracji podwodnej.