2023

Publikacja artykułu

W czasopiśmie Sensors wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) w Special Issue Hydrographic Systems and Sensors został opublikowany kolejny artykuł – „Testing the Effect of Bathymetric Data Reduction on the Shape of the Digital Bottom Model”.

W ramach artykułu przeprowadzono badanie mające na celu ocenę wpływu redukcji danych batymetrycznych na kształt cyfrowego modelu dna. Autorzy artykułu skupili się na zastosowaniu różnych technik redukcji danych batymetrycznych i analizie wpływu tych technik na jakość cyfrowego modelu dna. W swoim badaniu wykorzystali zarówno rzeczywiste dane batymetryczne, jak i modele numeryczne.

Celem badania było zrozumienie, w jaki sposób zmniejszenie ilości danych batymetrycznych wpływa na dokładność i precyzję cyfrowego modelu dna. Autorzy przetestowali różne techniki redukcji danych, takie jak próbkowanie, filtrowanie, kompresja i interpolacja, i porównali wyniki z pełnym zestawem danych batymetrycznych. Wyniki badań wskazują, że redukcja danych batymetrycznych może mieć znaczący wpływ na kształt cyfrowego modelu dna. Niektóre techniki redukcji danych, takie jak interpolacja, mogą prowadzić do zniekształceń i utraty istotnych szczegółów, podczas gdy inne techniki, na przykład próbkowanie o odpowiedniej częstotliwości, mogą pomóc w zachowaniu większej dokładności.