Promocja projektu

Rezultaty projektu są przedstawiane i promowane na spotkaniach biznesowych wyszczególnionych poniżej.

1. Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”
/ X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne/
Kraków, 25 – 27 października 2023 r.

Temat: System wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki pływającej

Link: Kongres Geoinformacyjny (kongres-geo.pl)

2. Targi Oceanology International 2024
Londyn, 12 – 14 marca 2024 r.

Kierowniczka projektu uczestniczyła w targach Oceanology International 2024.

Spotkanie pozwoliło na rozmowy oraz konsultacje dotyczące wyników realizowanego projektu z przedstawicielami firm oraz naukowcami z całego świata. Wydarzenie obejmowało pokazy na żywo na wodzie i interaktywne seminaria dotyczące przyszłości branży hydrograficznej. Przedstawiono wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmienią przyszłość technologii związanych z eksploracją, monitorowaniem, rozwojem czy ochroną oceanów i mórz na świecie, od dna morskiego po powierzchnię i nie tylko.

Link do wydarzenia: Oceanology International London | 12–14 March 2024

3. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „25 lat Wiosny w Geodezji i Kartografii” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań, 9 kwietnia 2024

Kierowniczka projektu uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu – Sekcja Geodezji Inżynieryjnej, Laboratorium Kartograficznych i Geodezyjnych Badań Środowiska UAM oraz Zakład Kartografii i Geomatyki UAM. Przedsięwzięcie było adresowane do geodetów i kartografów – zarówno środowiska akademickiego, jak i zawodowego.

4. 4th International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2024)
Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, 9 – 10 maj 2024

Kierowniczka projektu uczestniczyła w międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Department of Geomatics Engineering, Yildiz Technical University (Istanbul, Türkiye), Wroclaw University of Science and Technology (Wroclaw, Poland) oraz Technical University of Crete (Chania, Crete, Greece). Konferencja pozwoliła na zgromadzenie naukowców, inżynierów i badaczy z branży w celu wymiany i dzielenia się swoimi doświadczeniami i wynikami badań oraz omówienia napotkanych praktycznych wyzwań i przyjętych rozwiązań w dziedzinie geoinformatyki. Tematyka sympozjum obejmowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji, zdjęć satelitarnych, zaawansowanej teledetekcji, fotogrametrii, przetwarzania obrazów, globalnych systemów nawigacji satelitarnej, systemów wysokościowych, naziemnego skanowania laserowego oraz GIS. Sympozjum zostało zorganizowane w celu promowania postępów w dziedzinie geoinformatyki, aby zbadać najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne oraz możliwości, które pomogą społeczności geoinformatycznej rozwiązać wiele rzeczywistych wyzwań dnia dzisiejszego.

Link: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIED GEOINFORMATICS 2024 (isagsymposium.org)

5. IV Akademia Kartografii I Geoinformatyki
22- 24 maja 2024 r.
Wrocław, Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2

Kierowniczka projektu uczestniczyła w akademia poświęconej szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analiz dynamicznych i geowizualizacji. W trakcie spotkania przedstawione zostały nowe wyzwania stawiane twórcom cyfrowych baz danych oraz zmian rejestrowanych za pomocą metod fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, geodezyjnych i innych. Celem akademii była dyskusja i wymiana doświadczeń na temat udziału nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w przetwarzaniu i analizach danych czasoprzestrzennych.

Link: IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki – IV AKiG (pwr.edu.pl)

6. Światowy Dzień Hydrografii – WHD 2024
28-29 czerwca 2024 r.
Szczecin, Nabrzeże Bulwar Chrobrego / ul. Wały Chrobrego 1-2

Kierowniczka projektu uczestniczyła w Światowym Dniu Hydrografii (World Hydrography Day 2024) zorganizowanym w dniach 28-29 czerwca 2024 roku w Szczecinie przez Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, Urząd Morski w Szczecinie oraz Politechnikę Morską w Szczecinie

Link: Światowy Dzień Hydrografii – WHD 2024 – SHM RP (hydrografpolski.pl) 

7. Konferecja WCCI
30 czerwca – 5 lipca 2024 r.
Japonia, Jokohama

Reprezentanci zespołu, Dawid Połap, Karolina Połap i Katarzyna Prokop, uczestniczyli w konferencji World Congress on Computational Intelligence (WCCI) 2024, która jest prestiżowym wydarzeniem w dziedzinie sztucznej inteligencji i obliczeń numerycznych, organizowanym przez IEEE Computational Intelligence Society. W trakcie sesji plakatowej prezentowali artykuł „Generating synthetic data using GANs fusion in the digital twins model for sonars”.

Link: WCCI 2024