Promocja projektu

Rezultaty projektu są przedstawiane i promowane na spotkaniach biznesowych wyszczególnionych poniżej.

1. Kongres Geoinformacyjny „Współczesne technologie geoinformacyjne w modelowaniu przestrzeni”
/ X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne/
Kraków, 25 – 27 października 2023 r.

Temat: System wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki pływającej

Link: Kongres Geoinformacyjny (kongres-geo.pl)

2. Targi Oceanology International 2024
Londyn, 12 – 14 marca 2024 r.

Kierowniczka projektu uczestniczyła w targach Oceanology International 2024.

Spotkanie pozwoliło na rozmowy oraz konsultacje dotyczące wyników realizowanego projektu z przedstawicielami firm oraz naukowcami z całego świata. Wydarzenie obejmowało pokazy na żywo na wodzie i interaktywne seminaria dotyczące przyszłości branży hydrograficznej. Przedstawiono wiele innowacyjnych rozwiązań, które zmienią przyszłość technologii związanych z eksploracją, monitorowaniem, rozwojem czy ochroną oceanów i mórz na świecie, od dna morskiego po powierzchnię i nie tylko.

Link do wydarzenia: Oceanology International London | 12–14 March 2024

3. Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna „25 lat Wiosny w Geodezji i Kartografii” na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań, 9 kwietnia 2024

Kierowniczka projektu uczestniczyła w Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Oddział Wielkopolski w Poznaniu – Sekcja Geodezji Inżynieryjnej, Laboratorium Kartograficznych i Geodezyjnych Badań Środowiska UAM oraz Zakład Kartografii i Geomatyki UAM. Przedsięwzięcie było adresowane do geodetów i kartografów – zarówno środowiska akademickiego, jak i zawodowego.