2022

Pomiary w dniu 22.06.2022

W dniu 22 czerwca 2022r. przeprowadzone zostały pomiary w celu zebrania danych pozwalających na dalsze prace w ramach projektu. Jako akwen został wyznaczony Basen I Prezydenta, który znajduje się na terenie Portu Gdynia. Głównym zadaniem była rejestracja danych z 4 sensorów, tj. z echosondy interferometrycznej, będącej jednocześnie echosondą wielowiązkową oraz systemem sonarowym, systemu LiDAR oraz kamery GoPro. Echosonda interferometryczna oraz system lidarowy zintegrowane były z systemem pozycyjnym w programie Hypack 2022. Echosondę zintegrowano również z czujnikiem prędkości dźwięku w wodzie.

Przeprowadzenie misji pomiarowej było możliwe dzięki udziałowi firmy Marine Technology w projekcie o akronimie MPSS, czyli „System monitoringu i obserwacji terenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych mobilnych platform badawczych”.

Basen I charakteryzuje się płaskim dnem, o głębokości 8-9 metrów. Jednostka HydroDron-1 została do Basenu I przetransportowana drogą wodną, przy czym wodowanie miało miejsce w Basenie Żeglarskim M. Zaruskiego.

W ramach kalibracji echosondy interferometrycznej (Patch Test) wykorzystano obecność przegłębienia wynoszącego 10m znajdującego się w Basenie I. Kalibrację systemu lidarowego można było wykonać dzięki znajdującemu się na wodzie Pomnikowi Marzyciela. W tym celu wykonano przejazd zarówno lewą, jak i prawą burtą z każdej strony Pomnika Marzyciela w odległości około 15 metrów.

Linie pomiarowe o długości ok. 130 metrów zaprojektowano wzdłuż nabrzeża, gdzie znajduje się Yacht Park oraz Pomnik Tadeusza Wendy. Wykonano także profile trzy profile kontrolne. Profile zaprojektowano także w taki sposób, aby system lidarowy o zasięgu wynoszącym maksymalnie 100 metrów pozwolił na zarejestrowanie obiektów budujących linię brzegową.