2022

Pomiary w dniu 02.06.2022

Ponowne pomiary w miejscowości Zawory (akwen: jezioro Kłodno) odbyły się w dniu 2 czerwca 2022r. Cały zespół projektowy spotkał się po raz pierwszy i powtórzył marcowe pomiary, rozszerzając obszar wzdłuż brzegu, na którym znajdowała się stacja bazowa. Ponownie wykorzystano wszystkie 4 najważniejsze sensory, aby rozszerzyć bazę danych niezbędną w dalszej pracy nad systemem wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej.

W celu rejestracji danych batymetrycznych mających posłużyć kalibracji echosondy interferometrycznej zespół powtórzył złożenie oraz zwodowanie sześcianu kalibracyjnego.

Ponadto wykonano rejestrację z wykorzystaniem wyłącznie systemu lidarowego, co posłuży do analizy wpływu odległości od brzegu na jakość danych punktowych. W tym celu zaprojektowano oddalone od siebie co 10 metrów profile pomiarowe przebiegające wzdłuż brzegu. Pomiar powtórzono, zmieniając jednak kierunek, ponieważ konieczne jest również sprawdzenie, czy ułożenie jednostki (strona statku) również wpływa chociażby w niewielkim stopniu na jakość pomiaru z wykorzystaniem LiDAR.

Na misję pomiarową z użyciem każdego z 4 głównych sensorów składała się szachownica profili podstawowych oraz profili kontrolnych. Plan utworzony w ten sposób pozwolił na uniknięcie dziur w danych, a pomiar powtórzony dwukrotnie całkowicie wykluczył możliwość pojawienia się tego błędu.

Pomiary przebiegły pomyślnie oraz bezproblemowo, dostarczając wielu nowych ciekawych danych. I choć przy umiarkowanie ładnej pogodzie, to jednak w przyjemnym towarzystwie.