2022

Pomiary w dniach 21-22.03.2022

W dniach 21-22 marca 2022 w miejscowości Zawory na akwenie Kłodno przeprowadzone zostały pomiary w celu zebrania danych pozwalających na dalsze prace w ramach projektu. Głównym zadaniem była rejestracja danych z 4 sensorów:

  • echosondy interferometrycznej PING 3DSS-DX-450 będącej jednocześnie echosondą wielowiązkową oraz systemem sonarowym,
  • systemu LiDAR Velodyne VLP-16,
  • kamery GoPro Hero 6 Black.

Zarówno PING 3DSS-DX-450, jak i Velodyne VLP-16 zintegrowane były z systemem pozycyjnym firmy SBG (Ekinox2 Subsea) w programie Hypack 2022, którego wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma Marine Technology Sp. z o.o. Również w tym programie zarejestrowano dane w formacie danych surowych HSX. Ponadto echosonda została zintegrowana z czujnikiem prędkości dźwięku w wodzie AML SV Xchange, który dostarczał informacje w czasie rzeczywistym. Do pojedynczego pomiaru prędkości dźwięku w wodzie wykorzystano profilomierz AML SVP Base X2, który komunikuje się ze stacją bazową za pośrednictwem zintegrowanej sieci WiFi, a pomiar w formacie VEL można wgrać w trakcie opracowywania danych batymetrycznych w programie Hypack 2022, po zakończeniu pomiaru, w warunkach laboratoryjnych. Także echosonda PING 3DSS-DX-450 musiała zostać skalibrowana. W celu wykonania Patch Test niezbędna była obecność uskoku na dnie bądź obiektu podwodnego o wymiarach co najmniej 2x2x2 metra. W tym celu zespół złożył tzw. sześcian kalibracyjny, na który składały się rurki aluminiowe (szkielet) oraz sieć rybacka wykonana z grubej liny jutowej. Część zespołu dokonała analizy sytuacji batymetrycznej w rejonie planowanego wystawienia sześcianu oraz analizy nawigacyjnej z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi, a następnie przetransportowała sześcian w toni wodnej z wykorzystaniem pontonu, obciążając wcześniej dołączoną do sześcianu linę popelinową ciężarkami.

Urządzenia oraz sensory zamontowane zostały na mobilnej jednostce HydroDron-1, która przystosowana jest do wykonywania misji pomiarowych na akwenach ograniczonych. Lokalizacja MRU była odniesieniem dla pomiaru offsetów ww. sensorów. Ponadto praca wykonywana w oparciu o tę jednostkę pozwoliła na wykorzystanie trybu autonomicznego realizowania misji, tj. możliwe było zadanie punktów trasy, po których poruszała się jednostka, jednocześnie prowadząc akwizycję danych. Na brzegu operator miał do dyspozycji dwie konsole sterujące. Na wyposażeniu znalazła się również konsola hydrograficzna z komputerem Getac oraz maszt radiowy wymagany do komunikacji z jednostką. Konsola hydrograficzna pozwalała na zdalną pracę z komputerem przemysłowym umieszczonym w lewym kadłubie jednostki HydroDron-1.

Plany profili pomiarowych zostały zaplanowane w taki sposób, aby LiDAR (o zasięgu maksymalnie 100 metrów) pozwolił na rejestrację obiektów budujących linię brzegową. Ponadto plany profili utworzono zarówno wzdłuż linii brzegowej, jak i w kierunku prostopadłym do niej. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie większej ilości danych niezbędnych do dalszych prac nad systemem wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy przybrzeżnej.