2023

Pomiary w dniach 17 kwietnia oraz 20 kwietnia 2023r.

W dniach 17 oraz 20 kwietnia 2023r. zespół pomiarowy wykonał rejestracje z wykorzystaniem wszystkich sensorów (echosonda wielowiązkowa, Sonar, LiDAR oraz kamera metryczna) wzdłuż kolejnych nabrzeży zlokalizowanych w Porcie Gdynia oraz w okolicy Portu. W związku z bardzo dobrymi warunkami atmosferycznymi (brak opadów, wiatru) można było jednocześnie zarejestrować kamerą metryczną kolejne nabrzeża. Realizowano pomiary w odległości ok. 20m oraz 40m od brzegu, co pozwoli na weryfikację poprawności działania kamery w dalszych etapach pracy.

Pomierzone zostały takie obszary jak:

— Basen I Prezydenta– nabrzeże Pomorskie,

— Basen I Prezydenta– róg basenu na skrzyżowaniu zlokalizowanym przy obiekcie Yacht Park,

— nabrzeże Fińskie,

— odcinek wzdłuż falochronu przy trasach wodnych Gdynia-Jastarnia oraz Gdynia-Hel.

Jednocześnie wykonana została kalibracja systemu lidarowego w oparciu o obiekt znajdujący się w pobliżu Falochronu, tj. Pomnik Marzyciela w Gdyni.

Kolejne wyjazdy zaplanowane zostały na połowę maja, przy czym powtórzone zostaną pomiary z sesji marcowej w celu weryfikacji poprawności opracowania danych z marcowych rejestracji.