2023

 • 2023

  Publikacja artykułu

  W czasopiśmie Frontiers in Environmental Science został opublikowany artykuł „End-to-end system for monitoring the state of rivers using a drone”. Zaprezentowano w nim zaawansowany system monitorowania rzek oparty na technologii dronów. Autorzy przedstawiają kompleksowe podejście, które umożliwia skuteczne…

 • 2023

  Pomiary w dniu 28.09.2023

  W dniu 28.09.2023r. w Basenie I Prezydenta w Gdyni odbyła się ostatnia w tym roku sesja pomiarowa, w trakcie której rejestrowane były dane z łącznie 4 sensorów: – echosonda interferometryczna (MBES + sonar): PING 3DSS-DX-450, – system lidarowy: Velodyne VLP-16, –…

 • 2023

  Pomiary w dniu 01.08.2023

  W dniu 1.08.2023r. wzdłuż brzegu jeziora Kłodno od strony miejscowości Zawory (gm. Chmielno),odbyła się sesja pomiarowa, w trakcie której rejestrowane były dane z łącznie 4 sensorów: – echosonda interferometryczna (MBES + sonar): PING 3DSS-DX-450, – system lidarowy: Velodyne…

 • 2023

  Publikacja artykułu

  W czasopiśmie IEEE Access został opublikowany artykuł – „Bilinear pooling with poisoning detection module for automatic side scan sonar data analysis”. W artykule zaprezentowano innowacyjne podejście do analizy danych sonaru. Autorzy zaproponowali zastosowanie techniki bilinear pooling…

 • 2023

  Pomiary w dniu 11.07.2023

  W dniu 11.07.2023r. w Basenie I Prezydenta w Gdyni odbyła się ostatnia w tym roku sesja pomiarowa, w trakcie której rejestrowane były dane z łącznie 4 sensorów: – echosonda interferometryczna (MBES + sonar): PING 3DSS-DX-450, – system lidarowy: Velodyne VLP-16, –…

 • 2023

  Publikacja artykułu

  W czasopiśmie Sensors wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) w Special Issue Hydrographic Systems and Sensors został opublikowany kolejny artykuł – „Testing the Effect of Bathymetric Data Reduction on the Shape of the Digital Bottom Model”.…

 • 2023

  Pomiary w dniach 15-17.05.2023

  W dniach 15-17 maja 2023. odbyły się ostatnie w tym półroczu pomiary z wykorzystaniem jednostki HydroDron-1 oraz wszystkich 4 sensorów niezbędnych do zbudowania systemu 4DShoreMap. Warunki pogodowe były bardzo sprzyjające, dlatego korzystano również z kamery, a zespół pomiarowy mógł w komfortowych…

 • 2023

  Pomiary w dniach 17 kwietnia oraz 20 kwietnia 2023r.

  W dniach 17 oraz 20 kwietnia 2023r. zespół pomiarowy wykonał rejestracje z wykorzystaniem wszystkich sensorów (echosonda wielowiązkowa, Sonar, LiDAR oraz kamera metryczna) wzdłuż kolejnych nabrzeży zlokalizowanych w Porcie Gdynia oraz w okolicy Portu. W związku z bardzo dobrymi warunkami atmosferycznymi (brak opadów,…

 • 2023

  Publikacja artykułu

  W czasopiśmie Sensors wydawnictwa MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) w Special Issue Advanced Sensor Applications in Marine Objects Recognition został opublikowany kolejny artykuł – „Comparative Analysis of Selected Geostatistical Methods for Bottom Surface Modeling”. W artykule tym…

 • 2023

  Pomiary w dniach 13-16.03.2023

  W dniach 13-16 marca 2023r. jednostka HydroDron-1 otrzymała zgodę na wykonanie pomiarów w samym sercu Portu Gdynia w takich obszarach jak: — Basen V Kwiatkowskiego – nabrzeże Czeskie— Basen V Kwiatkowskiego – nabrzeże Rumuńskie— nabrzeże Słowackie— Basen VI – nabrzeże Węgierskie— Basen IV Marszałka…