2022

 • 2022

  Pomiary w dniu 22.06.2022

  W dniu 22 czerwca 2022r. przeprowadzone zostały pomiary w celu zebrania danych pozwalających na dalsze prace w ramach projektu. Jako akwen został wyznaczony Basen I Prezydenta, który znajduje się na terenie Portu Gdynia. Głównym zadaniem była rejestracja danych z 4 sensorów,…

 • 2022

  Pomiary w dniu 02.06.2022

  Ponowne pomiary w miejscowości Zawory (akwen: jezioro Kłodno) odbyły się w dniu 2 czerwca 2022r. Cały zespół projektowy spotkał się po raz pierwszy i powtórzył marcowe pomiary, rozszerzając obszar wzdłuż brzegu, na którym znajdowała się stacja bazowa. Ponownie wykorzystano…

 • 2022

  Pomiary w dniach 21-22.03.2022

  W dniach 21-22 marca 2022 w miejscowości Zawory na akwenie Kłodno przeprowadzone zostały pomiary w celu zebrania danych pozwalających na dalsze prace w ramach projektu. Głównym zadaniem była rejestracja danych z 4 sensorów: echosondy interferometrycznej PING 3DSS-DX-450 będącej jednocześnie echosondą wielowiązkową…

 • 2022

  Pierwsza publikacja

  Pierwsze, wstępne wyniki badań, zrealizowane w ramach projektu zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Tytuł publikacji to „Side-scan sonar analysis using roi analysis and deep neural networks.” W opublikowanej pracy pokazano model…

 • 2022

  Rozpoczęcie projektu

  Projekt 4DShoreMap (czyli Innowacyjny system wielowymiarowego i wieloczasowego monitoringu strefy brzegowej z wykorzystaniem autonomicznej bezzałogowej jednostki pływającej) rozpoczął się od spotkania zespołu, podczas którego doszło do podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków. Celem pierwszego etapu będzie opracowanie modelu laboratoryjnego…