2024

Aktualny stan prac

Za nami dwa lata projektu!

Zespół 4DShoreMap może pochwalić się głównymi osiągnięciami, którymi są:

  • opracowanie metodyki wykorzystania bezzałogowej jednostki pływającej dla realizacji pomiarów w strefie brzegowej,
  • stworzenie nowej metody fuzji danych z sensorów podwodnych i nawodnych,
  • ukończenie oraz implementacja modelu wielowymiarowej i wieloczasowej bazy wiedzy o strefie przybrzeżnej.

Ponadto osiągnięte zostały wszystkie kamienie milowe, którymi są:

  • model akwizycji danych systemu,
  • model fuzji danych systemu,
  • model tworzenia map sferycznych systemu.

Architektura naszego systemu również uległa modyfikacji.

Ponadto udało się osiągnąć wiele mniejszych celów, a my pragniemy osiągnąć w ramach naszego projektu jeszcze więcej sukcesów. 😊